Exam

Dalıcının Adı Soyadı

Sertifika düzeyi
TC Numarası
Telefon Numarası
E-posta Adresi
Programı Düzenleyen Eğitmen
Programın Bitiş Tarihi
Sınava Giriş Tarihi
“Sualtı Kültür Mirasının Korunması” eğitim programına katıldım.  Program kapsamında teorik eğitim aldım ve bu eğitim için bir ücret ödemedim.

1. Tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eserlere zarar vermek, bunları almak veya yerlerini değiştirmek gibi konuların 2863 sayılı yasa kapsamında suç olduğunu biliyorum.

2. Ülkemiz sularında ve kıyılarında her türlü kültürel miras değerlerini bulundukları yerde ve bulundukları pozisyonda koruyacağım, korunması için destek olacağım.

3. Kıyı ve sualtı kültürel miras değerlerine yönelik riskleri Kültür Bakanlığının ilgili birimlerine ve korumakla görevli kamu kurumlarına bildireceğim.

4. Kıyı ve sualtında gördüğüm tarihi eserleri program kapsamında aktarıldığı şekilde en yakın müze veya mülki amirliğine yazılı olarak bildireceğim.

5. Ülkemiz sularında ve kıyılarında dalışlar sırasında karşılaşabileceğim arkeolojik eserler hakkında genel bilgi edindim. Amphoralar, çapalar, batık gemiler, benzeri eserler ve geçmişten kaldığı anlaşılabilecek insana ait her türlü kalıntının kültürel miras kapsamına girdiğini, bunların tarihi eser olduklarını ve korunmaları gerektiğini biliyorum.